Nadharia Za Uhakiki Wa Fasihi Pdf

Majina haya hubeba maana iliyofumbwa. Lakini bado hatuonyeshi ni mambo gani ya maisha humithilishwa. Hivyo ni juu ya walimu wa fasihi kutumiya mbinu mpya kushadidiya kwamba kila kifaacho katika fasihi, kwa manufaa ya jamii kitumiwe ili jamii nzima ijifunze kukitumiya.

FASIHI YA KISWAHILI NADHARIA NA UHAKIKI

Hizi zote ni athari za falsafa za Wakoloni kwa wenyeji. Mgogoro huu ulizuka kutokana na hofu ya baadhi ya watu kuwa kuna njama za kuwameza Waswahili au kukana juu ya kuwepo kwa kabila au jamii ya waswahili. Huenda ikawa pia ni kinyago cha kuficha nafsi yake halisi au huenda ikawa picha ya maisha anayotaka kuyakimbia.

Naye Abrams anasema kwamba Uhakiki ni somo linalohusika na kueleza, kuainisha, college physics 8th edition solutions pdf kutathimini na kupima kazi za fasihi. Riwaya ni utanzu wa fasihi-andishi unaowiana sana na hadithi katika fasihi- simulizi.

JIVUNIE KISWAHILI UHAKIKI WA NADHARIA YA KI-MARX KATIKA FASIHI

Watu hawa wawili wametendewa jambo la kuwafaa na wote wametumia maneno kutoa shukrani zao. Mafumbo ni hatua ya juu ya vitendawili. Kazi nyingi za fasihi huweza kuhusishwa na umithilishaji. Kwa mfano, waandishi wengi wa Kimagharibi wamesisitiza kwamba fasihi yahusu tu kazi zilizoandikwa. Hata hivyo twafahamu kwamba sio kila kazi ya fasihi hutimiza viwango hivyo tulivyovipitia.

Kweli ya kitaalimu hupatikana kwa utafiti. Mradi hali halisi ya pahala au ya jambo huwa ndiyo msingi wa matukiyo au hali fulani. Ni itikadi anayoishikilia mwandishi ambapo hawezi kuyumbishwa juu ya mtazamo wake. Hata hivyo ina sifa na udhaifu wake kama ilivyooneshwa hapo awali.

Ndiposa twaweza kupata aina zifuatazo za riwaya. Ufeministi Kimapinduzi humchukulia mwanamume kama adui mkubwa zaidi wa mwanamke.

Vile vile sio kila kazi ya fasihi huratibiwa kwa kiwango kimoja cha ubora, pana kazi nzuri kisanaa, kimaudhui au vyote viwili. Nadharia inayosisitiza mtindo au muundo wa kazi ya fasihi hukataa wazo kwamba kazi ya fasihi yaweza kuelezwa kwa kuhusishwa na mtunzi au hadhira yake au hata na mambo yaliyo nje ya kazi hiyo. Kwa hivyo kwa kutumia hoja hizi tutajaribu kutoa fasili ya dhana ya fasihi ambayo tutaizingatia katika kazi hii yetu. Fasihi huweza kuelezea hisi, kadhalika mtindo wa kifasihi mara nyingi ni wa kihisiya bali fasihi yenyewe si hisi.

Aidha, wanasema kuwa kuna dhamira zinazorudiwarudiwa katika tungo za wanawake. Aidha kazi hizi zimefaulu kujitosheleza kwa wingi kwa sababu mbili za kimsingi.

Dhana ya wakati matini ni wakati inayochukua wakati fulani kusomwa. Vile vile, wahalisia huiamini demokrasia kama hali ya maisha, na malighafi anayochagua kueleza maisha ni yale ya kawaida, ya kadiri na ya kila siku. Kumbe hakuwa panya, mzee yule akarudi nyuma haraka huku akiagiza mkewe amletee taa haraka.

NADHARIA ZA UHAKIKI PDF DOWNLOAD

Katika dhana ya idadimarudio au umara wahakiki wa naratolojia hurejelea mara ambazo matukio hutokea katika hadithi au mara ngapi matukio hayo yanasimuliwa. Wakati mwingine tunaweza kusema kwamba riwaya ni hadithi iliyohifadhiwa katika maandishi. Semi hufafanuliwa kama tungo au kauli fupi fupi za kisanaa zenye kubeba maana au mafunzo maalumu ya kijamii. Kezilahabi, Rosa Mistika kimezingatia nadharia ya utamaushi Extistentialism na tahakiki zake mara nyingi huzingatia nadharia hiyo. Kwani kipande ambacho hakitoi athari kiondolewapo, bila shaka si kipande halisi cha kizima.

Kumbo hili lina tanzu zifuatazo. Viwango hivi ni cha juu juu surface na cha ndani deep. These perspectives are usually geared towards understanding the manifestations, extent, political and economic implications of atrocities.

Machapisho Maarufu

MSIKILIZE PROFESA EUFRASE KEZILAHABI

Katika tamthilia hadhira huwa ni wale wanaoitizama jukwaani wanaoisikiliza ikiigizwa redioni au hata wasomaji wake. Hii ni kwa sababu ni vigumu kuona ndoto za watu wazima ikilinganishwa na michezo ya watoto. Kwa hivo uhusiano uliopo ni wa kinasibu. Hivyo basi hata picha za ulimwengu atakazoumba msanii, zapaswa kudhihirisa hali hiyo.

Uhakiki huu pia hupiga hatua mbele na kuonyesha uhafifu wa hali ilivyo hasa katika nadharia nyingi za uhakiki. Swala la uhakiki halikadhalika ni lenye utata kwa sababu mpaka leo hakuna nadharia hata moja inayoweza kuchukuliwa kama inayoweza kueleza kikamilifu uhakiki ni nini na unapaswa kuzingatia nini. Kigezo hiki kimezingatiwa hasa katika nadharia ya tathimini saikolojia.

PDF) UHAKIKI WA FASIHI

Pengine yategemea mtunzi husika, nia yake, na itikadi yake kuhusu utunzi. Maudhui huhusisha mtazamo, shabaha na ujumbe.

FASIHI YA KISWAHILI NADHARIA NA UHAKIKI

Ni katika kipindi hiki palizuka fasihi pendwa iliyojikita kwenye kujipatia pesa zaidi na kusahau maadili ya jamii. Baadhi ya wanafasihi wanaamini kuwa fasihi ya Kiswahili ni ile iliyobuniwa na mswahili tu kwa kutumia lugha ya Kiswahili bila kujali inazungumzia utamaduni wa Mswahili au la.

Machapisho MaarufuJIVUNIE KISWAHILI UHAKIKI WA NADHARIA YA KI-MARX KATIKA FASIHI